Vattenparken Oceana tar form som en del av Lisebergs Jubileumsprojekt

På uppdrag av huvudentreprenören NCC Building är vi på Hagmans Tak Göteborg delaktiga i Lisebergs Jubileumsprojekt, med Liseberg Skår AB som slutkund. Under 2020 inleddes byggnationen av vattenparken Oceana som är ett unikt projekt och en del i deras storsatsning. Projektet omfattar 13 600 kvadratmeter och ska färdigställas under 2024. I skrivande stund tar den nya vattenvärlden mer och mer form när taket monteras. Vi på Hagmans Tak påbörjade vårt arbete under hösten 2022 och vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete under 2023.

Taket på vattenparken Oceana

– Det är ett unikt bygge i sig, men även taket är unikt då det ska formas som en båge med genomskinligt tak till större del. Nio enorma limträbågar utgör stommen och sedan kommer det vara dekorlister som ska likna ett plåttak på sidorna, det är bland annat den delen vi står för. Utöver det speciella bygget tillkommer även särskilda riktlinjer med hänsyn till att det är ett badhus. NCC har en otrolig kompetens och erfarenhet av att bygga simhallar och badhusanläggningar och det känns inspirerande att få vara en del av det, berättar Christopher Poschén, projektansvarig och vd på Hagmans Tak Göteborg.

Den första etappen med ett högt torn är färdigställd och nu pågår arbetet med dekorlister på bågen. Bygget kommer med flera utmaningar som löses på plats. Det bågformade taket kräver till exempel en ställning som gör att det går att komma åt på alla plan och längre fram under projektet kommer vi på Hagmans Tak att montera tätskikt på badhusets ytterväggar.

– Det handlar framför allt om logistik och kommunikation. Byggnadsställningsföretaget har byggt en ställning som vi kan arbeta från, och vi kan färdigställa ett fack åt gången innan de behöver flytta ställningen på nytt. Vi har en begränsad yta att arbeta och förvara material på men våra tätskiktsmontörer löser det på bästa sätt. I senare skede kommer vi att montera tätskikt på väggen, vilket är en stor skillnad gentemot på taket. Det kräver teamwork vilket jag är säker på kommer gå bra, berättar Christopher.

Montering av tätskikt på badhus

Badytan är cirka 6 000 kvadratmeter inomhus och 4 000 kvadratmeter utomhus, med 14 åkattraktioner såsom en vågpool, familjeflod och vattenlek för olika åldrar. Utöver det byggs ett torn och ett fläktrum som har försetts med tätskikt. Vattenparken kommer vara öppen året runt och det blir en storslagen upplevelse som inte finns på den skandinaviska marknaden idag. För att säkerställa att anläggningen upplever högt uppsatta krav har NCC en badhusgrupp som leder projektet. Samtliga inblandade aktörer går utbildningar som är framtagna för den här byggarbetsplatsen, utöver allmänna utbildningar som krävs på byggen.

– Badhus kräver tekniska lösningar och materialval som klarar höga temperaturer. Det innebär till exempel att samtliga yrkesgrupper ska ha ångspärrar som motverkar att fuktig luft tar sig in till isoleringen. Det är en plastduk som vi tejpar på alla skarvar. Vi är otroligt glada över att ha fått förtroendet att vara delaktiga i Jubileumsprojektet, berättar Christopher.

 

Om du är nyfiken på att läsa mer om jubileumsprojektet kan du läsa mer och se bilder på Lisebergs och NCC:s hemsida:
https://www.liseberg.se/om-liseberg/lisebergs-jubileumsprojekt/
https://www.ncc.se/vara-projekt/vattenpark-och-hotell-liseberg/