Terrass
& innergårdar

Hagmans Tak är din totala
tätskiktsentreprenör

Har ni problem med tätskikten på er innergård? Läckage är ett vanligt förekommande problem och vi på Hagmans Tak har stor erfarenhet av renovering och ombyggnader av terrasser och innergårdar. Vi bygger om för att få tätt, och det i sin tur kan även bidra till en trevligare utemiljö!

För en trevligare utemiljö

Hagmans Tak är specialister på utemiljöer och kan hjälpa dig med allt från rivning och bilning till förstärkning eller byte av stålbalkar. Vi gjuter valv och brunnar, byter stammar och lägger tätskikt. Slutligen anlägger vi ytorna med gjutasfalt, sand, plattor eller gräs för en trevlig utemiljö. Vi har projektledning med särskild kompetens på terrasser och innergårdar. Hagmans Tak skapar professionella helhetslösningar, från ax till limpa!

Begär offert

Är taket på er fastighet i behov av renovering?
Vi inspekterar dina tak och och föreslår en åtgärdsplan helt baserat efter underlagets förutsättningar.