Taksäkerhet

Hagmans Tak är din totala
tätskiktsentreprenör

 

Taksäkerhet är viktigt för både arbetsgivare, yrkesmän och fastighetsägare. Vi på Hagmans Tak sätter alltid säkerheten först. Hagmans Tak erbjuder statusbesiktningar av tak och taksäkerhet och kan erbjuda åtgärdsförslag som uppfyller dagens krav enligt svenska lagar och regler. Vi monterar taksäkerhet på alla underlag – allt från tätskikt, plåt till tegel.

Taksäkerhetsanordningar

Hagmans Tak monterar taksäkerhetsanordningar efter gällande lagstiftning. Montering av taksäkerhet är en del i vår entreprenad och en självklarhet för såväl framtida skötsel samt säkerhet. Det kan handla om allt från glidskydd för stegar, vinds- och takluckor och räcken till snörasskydd.

Begär offert

Är taket på er fastighet i behov av renovering?
Vi inspekterar dina tak och och föreslår en åtgärdsplan helt baserat efter underlagets förutsättningar.