Takrenovering med fokus på innovation och hållbarhet

Under våren 2020 påbörjade Hagmans Tak Syd AB projektet Havsläget med fokus på nya innovativa lösningar för ett hållbart tak, med säkerhets- och miljöaspekt. På uppdrag av fastighetsägaren Havsläget AB och hyresgästen BCC AB valdes entreprenadföretaget Hagmans Tak för takets ombyggnad med tilläggsisolering och nytt tätskikt.

– Hagmans Tak Syd AB genomför projektet med goda resultat och vi har ett bra samarbete. Vi som ägare av Havsläget och BCC är måna om hållbarhet och miljö. Det är ett omfattande takprojekt och jag valde därför Hagmans Tak för deras entusiasm att i samarbetet ta fram och erbjuda lösningar som är innovativa och som ger bra hållbarhet, berättar Hans Björkemar, grundare och ägare av Havsläget och BCC.

Vitt tätskikt och tilläggsisolering minskar energiförbrukningen

Projektet som är beläget vid Lundåkrabukten, Landskronas kust, är ett nytänkande och innovativt bygge i den mån att merparten av byggnadsmaterialen är valda ur en miljösynpunkt. Fastighetens takyta är på 10 000 kvadratmeter och är en unik plats för att bygga ett tak som sticker ut ur mängden. Taket karaktäriseras av byggnadsmaterialen, där det nästan kritvita tätskiktet från Mataki är extra speciellt – vilket fastighetsägaren och entreprenaden är mycket stolta över då det är fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Kombinationen med tilläggsisoleringen och den ljusa, nästan vita, pappen gör att energiförbrukningen, och såklart kostnaden, minskar under perioder när tillskottsvärme krävs och även kylbehovet på sommaren, berättar Ronny Sellgren, VD på Hagmans Tak Syd AB.

Innovativt tätskikt minskar luftföroreningar

Havsläget var tydlig med att taket skulle bli unikt, vilket tätskiktsmattan NOXOUT från Mataki bidrar till. Samhället utsätts dagligen för skadliga utsläpp, såsom kväveoxider (NOx) som orsakar luftföroreningar och skapar hälsoproblem. NOXOUT är ett tätskikt som är belagt med titandioxid vilken tillsammans med solens UV-ljus omvandlar NOx-partiklarna och därmed renar vår luft. Detta kompletteras även med ett 40-tal nya dräneringssilar för regnvatten som har större flödeskapacitet än den föregående. Silen är en lövfångarsil och den ökar även avvattningskapaciteten vilket är positivt för takets livslängd. Det är tydligt att Hagmans Tak Syd uppfyller kundens krav, och levererar ett högkvalitativt resultat med fokus på innovation och hållbarhet.


Solceller är en hållbar investering
Kunden planerar även att komplettera taket med solcellsanläggningar, vilket just nu projekteras, för att bidra till ett mer hållbart klimat. De initiala anläggningarna kommer att anslutas till BCC:s elanläggningar. Solceller är en investering för framtiden och Havsläget kommer nu att kunna erbjuda fastighetens hyresgäster möjligheten att kunna producera och använda sin egenproducerade elenergi – förnybar och hållbar. Dessutom används PIR-isolering, vilket också möjliggör effektiva energibesparingar. Materialet är optimalt för byggnader med fokus på lättvikt och lågenergi samtidigt som det är ett högpresterande isoleringsmaterial som har egenskaper som klarar av mycket belastning. 

 I dagsläget befinner sig entreprenaden i slutskedet och Ronny delar med sig av ombyggnationens största utmaning – den kraftiga blåsten:

– Tyvärr har dåligt väder och kraftiga vindar stundtals påverkat arbetet, och vi blev tvungna att förankra alla pallar med PIR-isolering som i omgångar lyfts upp på taket samt att vi fått anpassa vårt arbetssätt för att prioritera säkerheten hos medarbetarna. Säkerhet och försiktighet är viktigt i denna bransch. Utöver blåsten är det en helt fantastisk utsikt här uppe på taket. När vi arbetar ser vi ut över Landskrona, Öresund och ända bort till Köpenhamn! Innan arbetsdagen börjar brukar jag avnjuta min frukost här, vilket är en perfekt start på dagen, avslutar Ronny.