Takfakta

 

Livslängden på ett tak varierar från cirka 5 till 60 år. Ett tak som lever längre är beroende på typ av tak, konstruktion och sist men inte minst förebyggande underhåll.

Takmaterial

Takmaterialet åldras och du kanske inte vet hur det står till på ditt tak. Med årlig tillsyn och service kan du förebygga problem så som nedfallande snö, isbildning, skräp och sprickor. Det gör att du minimerar riskerna för otrevliga överraskningar som för med sig obehag och kostnader.

Hagmans Tak har arbetat med tätskikt på låglutande tak i över 60 år. Det som utmärker oss är bland annat att vi finns lokalt representerade över hela Sverige och att vi använder vår egen personal.

SBS-matta

SBS-matta – den nya generationens takpapp. SBS-matta är en asfaltsmodifierad tätskiktsmatta som är lämplig för nyläggning och omläggning av papptak.

Tätskikt

Visste du att ca 40 % av Sveriges tak är låglutande papptak?

Tätskikt är inte alltid lätt att få att fungera optimalt. Med 60 års erfarenhet kan vi hjälpa dig och ge enkla råd om hur man ska gå till väga. Vi lämnar dessutom upp till 15 års garanti på våra tätskikt.

Plåttak

Tillsammans med utvalda samarbetspartners och underentreprenörer har vi kapacitet och kunskap för att utföra alla typer av plåtentreprenader. Tak- och fasadmaterial väljs eller anpassas efter behov från ledande leverantörer. Vi väljer alltid det målningssystem som passar bäst för varje enskilt plåttak. Lokala avvikelser kan förekomma, kontakta närmaste kontor vid intresse!