Hagmans Tak är din totala
tätskiktsentreprenör

 

Hagmans Tak står för välplanerade projekt, en tydlig tidsplan, hög kvalitet, rutinerade yrkesmän och punktlig leverans. Som komplett takentreprenör erbjuder vi helhetslösningar inom allt från tätskikt och utemiljöer till plåtarbeten. Lokala avvikelser kan förekomma, kontakta närmaste kontor vid intresse!

Helhetslösningar

Vår entreprenadavdelnings ambition är att erbjuda helhetslösningar anpassade för just era behov. I det ingår inte enbart kompletta tätskiktssystem utan även genomtänkta kompletta tillbehörsprogram. Det omfattar också teknisk support, auktoriserad takentreprenör, trygga garantier och skräddarsydda underhållsavtal. Vi är med hela vägen – med tydliga systembeskrivningar som skapar förutsättningar för kvalitetsstyrning från planeringsstadiet till färdigställandet av entreprenaden. Syftet är självklart; att säkerställa att det blir en säker tätskiktslösning av högsta kvalitet.

Begär offert

Är taket på er fastighet i behov av renovering?
Vi inspekterar dina tak och och föreslår en åtgärdsplan helt baserat efter underlagets förutsättningar.