Service
& underhåll

Hagmans Tak är din totala
tätskiktsentreprenör

 

Snö, isbildning, sol och skräp är faktorer som gör att ditt tak åldras och kan spricka. Genom årlig service och tillsyn slipper du otrevliga överraskningar och oväntade utgifter. Därför rekommenderar vi ett kontinuerligt underhåll av ditt tak, i form av ett serviceavtal, som upptäcker och åtgärdar brister. Varför släcka bränder när man kan förebygga dem?

Vi kan bland annat erbjuda heltäckande takservice, rondering, tillsyn, rengöring, besiktning av taksäkerhet, rökluckor, snöskottning.

Skräddarsydda serviceavtal

Det blir både billigare i längden och lättare att planera inför de insatser som behöver genomföras på ert tak. Vår serviceavdelning utför även akuta uppdrag, men största delen är uppdrag enligt våra skräddarsydda avtal. Där ingår allt från rengöring av tak, takbrunnar och hängrännor till att skapa underlag för det planerade fastighetsunderhållet.

Service på brandluckor

Visste ni att det varje år inträffar över 40 000 bränder i Sverige? En väl fungerande brandventilation kan rädda både människoliv och stora materiella värden. I serviceavdelningens uppdrag ingår årlig funktionskontroll och service på brandluckor i yttertak.

Begär offert

Är taket på er fastighet i behov av renovering?
Vi inspekterar dina tak och och föreslår en åtgärdsplan helt baserat efter underlagets förutsättningar.