Samarbete med fokus på energieffektivisering

HSB Värmland har lång och bred kompetens inom energifrågor med en avdelning på 25 personer som fokuserar på energieffektivisering för sina bostadsrättsföreningar. På uppdrag av HSB Värmland fick vi på Hagmans Tak och Nordic Solar Sweden AB uppdraget att renovera taken och installera en solcellsanläggning åt BRF Blixten i Uppsala. Det är ett omfattande projekt med fokus på energieffektivisering. Andreas Nilsson, enhetschef på HSB Värmlands elavdelning, berättar mer om det och vårt samarbete.

– Vi har anlitat Hagmans Tak under en längre tid för varierande projekt och vi är måna om att ha ett långsiktigt samarbete. De driver entreprenader med öppen och tydlig kommunikation. Mats Kias, vd för Hagmans Tak Sverige AB, tecknade avtalet för BRF Blixten och är min kontaktperson. Han är otroligt bra att samarbeta med och proaktiv i projekten, berättar Andreas.

– Vi är stolta över att få genomföra projektet tillsammans med Nordic Solar och HSB Värmland. Båda har lång erfarenhet av solcellsinstallationer och resultatet kommer att bidra till både ekonomisk lönsamhet för BRF Blixten och minskat klimatavtryck, berättar Mats Kias.

Projektet BRF Blixten

Det omfattande projektet inleddes med att BRF Blixten var intresserade av elbilsladdare till föreningen, vilket HSB Värmland åtgärdade genom installation av 104 laddpunkter. Frågan om solceller kom upp i samband med det och takomläggningen låg i underhållsplanen. Det gav upphov till ett mer omfattande projekt med fokus på energieffektivisering och Hagmans Tak anlitades som underentreprenör. Arbetet utfördes av Hagmans Tak Stockholm och Hagmans Tak Norr i samverkan för att nyttja resurser i närområdet. Bostadsrättsföreningen består av 16 byggnader och totalt 330 lägenheter.

– På HSB Värmland har vi bra koll på bidrag och kunde rekommendera BRF Blixten att prioritera det och ansöka om bidrag för elbilsladdare. När det är dags för takbyte är det ett unikt tillfälle att installera solceller i samma entreprenad för att utbyta vinster. Vi som totalentreprenör ansvarade för att samköra de olika projekten. Vi har även haft en oberoende projektledare som jobbar som beställarens ombud och pratar för BRF Blixten. Det blir en smidig och bra lösning för kunden när vi driver hela projektet, de kan känna sig trygga när de har en oberoende kontakt som pratar för kundens sak, berättar Andreas.

Installation av solcellsanläggning

Fördelarna med en solcellsanläggning är många och för att kunna nyttja solcellernas kapacitet och få bra ekonomi i det krävdes en ombyggnation av elnätet till Individuell Mätning och Debitering (IMD).

– IMD, eller kollektivmätning som är ett annat ord, bygger på att man har ett elabonnemang per byggnad i stället för att varje lägenhet har sitt eget abonnemang. På så sätt sparar man kostnaden för alla lägenhetsabonnemang. Innan vi på HSB Värmland byggde om till IMD hade BRF Blixten 330 stycken abonnemang samt fler onödiga fastighetsabonnemang per byggnad. Genom att bygga om till IMD sparades cirka 650 000 kronor från cirka 350 st elabonnemang till elnätsägaren Vattenfall. Varje lägenhet har fått en egen elmätare och ett eget inlogg där man kan se sin förbrukning, men HSB hanterar förbrukning av förbrukad kWh och lägger den på avgiftsavin som vi ändå skickar ut. När IMD var på plats påbörjade vi installationen av solcellsanläggningen. Vi sparade många moment och på så sätt även onödiga utgifter genom att genomföra det i samband med Hagmans Tak:s arbete med takomläggningen. Föreningen kan nyttja solceller till lägenheternas el samt elbilsladdarna och därmed minska årskostnaden för elförbrukningen. Det är en väl värd investering. Vi har haft ett bra flyt genom projektet och solcellerna driftsattes efter sommaren 2023. Vi tackar Hagmans Tak och Nordic Solar för ett bra genomfört arbete!, avslutar Andreas.

Andreas, berätta om 3 fördelar med solcellsanläggningar!

  1. Man blir inte lika känslig för svängningar i elpriserna. Vid höga elpriser kan man ändå vara självförsörjande många dagar per år
  2. Många bostadsrättsföreningar kommer garanterat att öka sin elförbrukning när vi går över på en fossilfri bilpark. Om förbrukningen ökar kan man ha det i åtanke när man funderar på solceller!
  3. Oavsett om det är lågt spotpris sparar man på överföringsavgift och energiskatt genom att installera solceller. Den bästa elen är den man slipper köpa!