Ramavtal med Drakfastigheter i Sundsvall

De senaste åren har Sundsvalls gymnasium rustats upp, med fokus på takomläggning. Det är stadens största gymnasium med omkring 2 000 elever och flera skolbyggnader. Drakfastigheter är en del av Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltning och vi är stolta över vårt ramavtal med dem där vi är nummer ett av valda leverantörer. Renoveringen pågår i ett nära samarbete med beställaren och innefattar löpande arbete.

Arbetet på Sundsvalls gymnasium påbörjades i början av maj och har blivit mer omfattande med tiden. Taket har varit i behov av renovering på grund av läckage och under processen har mögel upptäckts. Våra tätskiktsmontörer Joel och Hampus håller ställningarna på plats och de har genomfört flera viktiga insatser.

– Det var en sarg vid takfoten tidigare som skulle ha varit kvar, men vi hittade mögel och fick riva allt och ersätta sargen med hängrännor. Vi bytte ut isoleringen och resultatet blev mycket bättre. Vi har precis blivit klara med etapp ett och har flera som väntar, berättar Joel.

 

Även luckorna på taket har fått sig ett lyft med högkvalitativa utsugsfläktar som reglerar temperaturen på vinden. För att bibehålla kvaliteten på taket och undvika läckage kommer Hagmans Tak Norr genomföra underhåll och service årsvis.