Över 40 000 bränder i Sverige

Visste du att det varje år inträffar över 40 000 bränder i Sverige?

En väl fungerande brandventilation kan rädda både människoliv och stora materiella värden!