Omläggning av tätskikt på Preem i Uppsala

Det som började med ett mindre servicearbete på uppdrag av Kjell Anderson Contracting AB utvecklades till ett nära samarbete och en fin relation. Sedan det inledande projektet har det blivit ytterligare tre stycken, med Preem som slutkund. Vi på Hagmans Tak Norr arbetar för närvarande på en av stationerna i Uppsala med lyckad framfart.

Tätskiktsarbete med extra noggrannhet 

Arbetet på denna bensinstation inleddes våren 2022 och beräknas vara klart samma år. Det är en takomläggning på omkring 400 kvm som skiljer sig åt från övriga projekt. 

– Det är fyra mindre tak med många krön och mindre utrymmen som ska läggas om, samtidigt som det krävs extra försiktighet när vi arbetar på en station med bensin och gasol. Det innebär att vi installerar Mataki Power som vi elsvetsar, till skillnad från gassvets som vi använder i vanliga fall. Säkerhetsaspekten är extra viktig när det är känsliga ämnen och därför är vi extra noggranna i vårt arbete, berättar Kristoffer Bäckström, delägare på Hagmans Tak Norr.

Annorlunda utmaningar

På taket finns även brunnar och bräddavlopp, varav sistnämnda är en anordning som leder bort överflödigt vatten för att vattnet inte ska bli stående på taket. Trapptornet från Brinkab och skyddsräcken från Cramo Sverige är två förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras. På plats arbetar två av våra medarbetare och de uppskattar att projektet för med sig annorlunda utmaningar.

– Det är lite trixigare i och med att det är fyra mindre tak. Att arbeta med elsvets kräver mer tid för att få ett bra resultat. Det är mer invecklat men själva jobbet utförs med bra flyt oavsett!, berättar Joel Viklund, tätskiktsmontör.

– Det är inte så många kvm, men många krön som kräver noggrannhet! Att alla våra projekt skiljer sig åt är det roliga med jobbet som tätskiktsmontör – och att vi jobbar utomhus året om. Såna här soliga dagar är oslagbara!, fyller Lukas Bergman i.