Om
Hagmans Tak

Livslängden på ett tak varierar från cirka 5 till 60 år. Ett tak som lever längre är beroende på typ av tak, konstruktion och sist men inte minst förebyggande underhåll. Hagmans Tak har arbetat med tätskikt på låglutande tak i över 60 år.

Rikstäckande

Hagmans Tak finns etablerade i hela Sverige och består av sju lokala entreprenadföretag. Inom Hagmans Tak-gruppen arbetar totalt cirka 100 personer. Vi på Hagmans Tak utför bland annat takarbeten på låglutande papptak, tätskikt på betongbjälklag så som innegårdar och parkeringsdäck, vattenblästring och målning av plåttak.

Lokala avvikelser kan förekomma, kontakta närmaste kontor vid intresse!

Skräddarsydda lösningar

Är taket på er fastighet i behov av renovering? Vi på Hagmans Tak är rutinerade yrkesmän med gedigna erfarenheter av att lösa takproblem. Vi inspekterar era tak och föreslår en åtgärdsplan helt baserat på underlagets förutsättningar och ser till att hitta lösningar som passar just för Ert tak!

Våra kunder finns framför allt inom industrin, byggsektorn, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar samt fastighets- och villaägare. Hagmans Tak Mitt AB och Hagmans Tak Stockholm AB är certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001 samt miljöledningssystem ISO 14001. Hagmans Tak Stockholm är även certifierade enligt systematiskt arbetsmiljöarbete ISO 45001.

I samarbete med

Hagmans Tak har valt varumärket MATAKI som exklusiv leverantör av tätskiktssystem.

Avtalet slöts den 1 december 2015 och gäller tills vidare. Det innebär att Hagmans Tak använder tätskiktsprodukter från MATAKI.