Om
Hagmans Tak

Livslängden på ett tak varierar från cirka 5 till 60 år. Ett tak som lever längre är beroende på typ av tak, konstruktion och sist men inte minst förebyggande underhåll. Hagmans Tak har arbetat med tätskikt på låglutande yttertak i över 60 år.

Rikstäckande

Hagmans Tak finns etablerade i hela Sverige och består av sju lokala entreprenadföretag. Inom Hagmans Tak-gruppen arbetar totalt cirka 100 personer. Vi på Hagmans Tak utför bland annat takarbeten på låglutande papptak, tätskikt på betongbjälklag så som innegårdar och parkeringsdäck, vattenblästring och målning av plåttak.

Lokala avvikelser kan förekomma, kontakta närmaste kontor vid intresse!

Skräddarsydda lösningar

Är tätskiktet på er fastighet i behov av ny- eller omläggning? Vi på Hagmans Tak är rutinerade yrkesmän med gedigen erfarenhet av att arbeta med tätskikt. Vi inspekterar ert tätskikt och föreslår en åtgärdsplan baserad på underlagets förutsättningar och ser till att hitta en optimal lösning.

Våra kunder finns framför allt inom industrin, byggsektorn, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar samt fastighets- och villaägare. Hagmans Tak Mitt AB och Hagmans Tak Stockholm AB är certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 samt ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001.

I samarbete med

Hagmans Tak har valt varumärket MATAKI som exklusiv leverantör av tätskiktssystem.

Avtalet slöts den 1 december 2015 och gäller tills vidare. Det innebär att Hagmans Tak använder tätskiktsprodukter från MATAKI.