Miljövänligt NOXOUT-tätskikt renar luften från hälsofarliga partiklar

Hagmans Tak Stockholm har sedan våren 2021 arbetat med ett hållbart projekt på Tryffelslingan, Lidingö. Ett arbete som nu fortlöper under sommaren. Projektet innefattar två byggnader på 450 kvadratmeter vardera, där totalt sex stycken tak ska läggas om. För att öka de miljöfrämjande effekterna används NOXOUT-tätskikt från Mataki – en produkt som skyddar mot vatten och vind samtidigt som luften renas.

Nytt tätskikt skyddar mot skadliga NOx partiklar
För tillfället befinner sig tätskiktsmontörerna Johannes Ganström och Peter Persson på plats för att lägga nytt tätskikt, bygga om rännor och flytta brunnar. Beställaren som huserar i lokalerna är Mercado Medic, ett företag som tillverkar medicintekniska produkter. Mercado Medic bedriver sin verksamhet på hållbara grunder och genomför aktiva insatser för att minska sin miljöpåverkan – så även vid den här takrenoveringen.

– Vi har valt att arbeta med NOXOUT-tätskikt från Mataki med tanke på att det är ett miljövänligt material som bidrar till något gott för framtiden. Det är inte så ofta vi använder den typen av takboard och därför är det extra kul att få vara en del av det här projektet. Jag uppskattar utmaningar och att behöva tänka nytt. När vi arbetar med vitpapp som på Tryffelslingan är det exempelvis särskilt viktigt med svetsningen för att det ska bli ett snyggt resultat, säger Johannes.

Tätskiktsmattan NOXOUT är belagd med titandioxid som reducerar skadliga NOx-partiklar i samband med att solens uv-ljus träffar materialet. På så sätt renas luften från de hälsofarliga partiklarna som annars har negativ påverkan på både människor och miljö.

– Det känns fantastiskt bra att vi kan göra en god insats för framtidens miljö genom att montera det här tätskiktet. Utöver det kommer vi även att uppgradera byggnadens uv-system för att öka kvaliteten på taket – ett spännande arbete!, avslutar Johannes.