Kvalitet, miljö
& arbetsmiljö

 

Hos oss på Hagmans Tak är miljö- och kvalitetsfrågor alltid aktuella. Vi vill att allt ska göras rätt från början och att det vi levererar ska överensstämma med våra kunders behov, förväntningar och krav.

Hög prioritet av miljön

Hagmans Tak lägger stor vikt på miljöarbete, både för miljön och företagets framtids skull. Vårt miljöarbete präglas av en helhetssyn och våra insatser styrs av en sammanvägning av marknadens krav på vad som både är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Arbetsmiljö

Vi satsar också på att skapa en riktigt bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Det innebär att vi vill att det ska vara både roligt och inspirerande men också säkert att arbeta hos oss. För att skapa positiva arbetsvillkor och motverka negativa förhållanden driver vi därför ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i verksamheten.

Hagmans Tak Mitt AB och Hagmans Tak Stockholm AB är certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001 , miljöledningssystem ISO 14001 samt systematiskt arbetsmiljöarbete ISO 45001.