“Kravet på auktorisation via Sveriges Takentreprenörer säkerställer hög kvalitet!”

Stiftelsen Karlstadshus är den näst största aktören på bostadsmarknaden i Karlstad. De har 2 600 lägenheter och omkring 80 lokaler i åtta olika områden. Sedan många år tillbaka har de haft ett nära samarbete med oss på Hagmans Tak genom ramavtalsupphandling. Jan Wireby är teknisk förvaltare på Stiftelsen och i den här artikeln berättar han om vårt samarbete och vikten av att takentreprenören är auktoriserad via Sveriges Takentreprenörer.

Tak är en väsentlig del i underhållsplanen

Jan ansvarar för den tekniska förvaltningen och viss projektledning för underhållsprojekt där han agerar beställare. Tillsammans med sin kollega tar han fram en underhållsplan för fastigheterna och objekten, vilket inkluderar allt från badrum och hiss till markytor och tak.

– Tak är en viktig del i underhållsplanen, får man inte tätt uppåt är det ingen idé att göra något neråt heller. För de tak som överstiger 20 år börjar vi planera in när omläggningar ska genomföras, om det inte har uppstått skador av något slag innan dess. Vi har en väldigt bra kontakt i Mats – han är kundvänlig, tänker på hållbarheten i fastigheterna och har ett kompetent och erfaret team bakom sig. För oss som kan lite om mycket är vi beroende av att ha experter på tak, och andra områden, som kommer med förbättringsförslag. Utöver själva taket har de bland annat initierat besiktning genom drönare. Det innebär att vi gör stickprov på några tak och filmar resterande från höjden med en otrolig skärpa, inleder Jan.

Krav på auktorisation via Sveriges Takentreprenörer

Samarbetet grundar sig i en ramavtalsupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Avtalen löper i perioder om fyra år och inkluderar både löpande jobb och projekt. För att säkerställa kvaliteten innehåller upphandlingen ett krav om att takentreprenören ska vara auktoriserad via Sveriges Takentreprenörer.

– Tack vare det kravet får vi en takentreprenör som levererar hög kvalitet. Vi har ett stort förtroende för Hagmans Tak och vi känner oss prioriterade. De gör alltid ett korrekt utfört jobb till priset som har sagts och det känns både tryggt och schysst. Vi får dessutom förslag på åtgärder för att få högre standard. Det kan vara allt från förslag på material till information om nya regler. Regelverket för takläggning ändras hela tiden, Mats upplyser oss om vad som gäller och vilket material vi borde använda och hur det ska utföras, berättar Jan.

Takrenovering och omläggning

– Det har hänt att det blivit takläckage på tak där tiden för ytskiktet är förbrukat, framför allt vid snösmältning. Då är de snabba på pucken när vi ringer. De lagar och kommer med underhållsförslag! Just nu pågår en ny upphandling av tak då det tidigare avtalet går ut vid årsskiftet. Vi inväntar förslag från Hagmans Tak och ser fram emot att se vad framtiden har att erbjuda. Vårt motto är att erbjuda bra bostäder för alla – oavsett välstånd och bakgrund och där har vi fått väldigt bra stöd från våra entreprenörer genom åren, avslutar Jan.

Jan Wireby, teknisk förvaltare på Stiftelsen Karlstadshus