Internationella arbetsmiljödagen

Idag deltog vi på en säkerhetsdag som Sveriges Byggindustrier anordnade för att uppmärksamma internationella arbetsmiljödagen.

Vi lyssnade bland annat på Jens Skantz från Arbetsmiljöverket som föreläste om deras syn på arbetsmiljön på byggarbetsplatser.