Hagmans Tak totalrenoverade Skanskas innergård

Bostadsrättsföreningen Ekudden belägen i Hammarby Sjöstad stod klar strax efter millennieskiftet. Men för ett par år sen uppstod ett läckage från innergården ner i boendegaraget. När det inte gick att komma åt med punktinsatser, valde Skanska att ta in Hagmans Tak för en total renovering.
– Hagmans Tak tog fram och föreslog en helhetslösning som innebar att hela gården grävdes upp och all isolering och tätskikt byttes ut från grunden. Resultatet blev en fungerande innergård som dessutom ser väldigt trevlig ut, säger Rickard Liffner, produktionschef på Skanska.

Innergården i brf Ekudden var stor, cirka 800 kvm, och innefattade både lekplatser, buskar och träd. Undertill låg boendegaraget. Läckaget från gården ner i garaget upptäcktes för ett par år sedan, och alltsedan dess har det gjorts upprepade försök att komma tillrätta med problemet. Tillslut insåg man att det krävdes en total ombyggnation.

Det visade sig att det var själva isoleringen undertill som läckte, den dömdes ut på en gång. Hagmans Tak grävde upp hela gården från grunden, lade en asfaltsmatta som var den godkända isoleringen, och lade ett fungerande tätskikt med gjutasfalt.

– Det blev väldigt bra. De här grabbarna vet vad de håller på med. De fick mycket beröm av besiktningsmannen, han är ganska hård och får man beröm av honom då är det bra, berättar Rickard.

Reparationsarbetet ställde stora krav på hänsyn till de boende i de fyra kringliggande husen som behövde kunna passera under tiden projektet pågick, något Hagmans Tak klarade bra, enligt Rickard.
När själva tätningen av gården gentemot garaget var säkrad, gällde det att få allt på plats igen. En del träd gick att rädda, resten köptes nytt. Bostadsrättsföreningen passade på att beställa en del nya saker när gården ändå skulle förnyas, bland innergårdsbelysning. Hagmans Tak anlade nya asfalts- och gräsytorna efter bostadsrättsföreningens önskemål.

– Hagmans Tak gjorde ett mycket bra jobb gällande slutfinish. Inte minst hade de ett väl fungerande samarbete med de många inblandade underentreprenörerna – elektriker, trädgårdsmästare med flera, berättar Rickard.

Det är inte första gången Skanska anlitat Hagmans Tak i sina projekt. Rickard förklarar varför:
– De är lätta att ha att göra med, och de är framför allt pålitliga. Det blir inget slarv och inget back-jobb. De håller en väldigt hög leveranskvalitet helt enkelt! avslutar Rickard.