Hagmans Tak Mitt AB utökar etableringen i Örebro

I december 2019 genomförde Hagmans Tak Mitt AB ett generationsskifte som resulterade i att Patrik Junghagen blev det nya ansiktet utåt. Patrik drivs framåt av utmaningar och möjligheten att påverka framtiden – något som företaget för närvarande arbetar med i form av etablering i Örebro.

Expansion och etablering  

Företagets expandering i Örebro syftar till att bidra till regionens tillväxt. I förlängningen förväntas det stärka positionen på marknaden.

– Vi har fått en positiv fortsättning på etableringen i Örebro – mycket tack vare att vi har ett välfungerande samarbete med partners och beställare. För tillfället är vi 12 montörer som arbetar med flertalet projekt där det finns behov av om- och nybyggnation, berättar Patrik.

En stad på framfart 

I takt med att staden växer och är på framfart behövs även upprustning av bostadsområden. Många fastigheter och bostäder byggdes under 90-talet, och är nu i behov av en uppfräschning då livslängden på ett tak är omkring 30 år. En viktig insats för att höja kvaliteten på fler boenden och leda utvecklingen i rätt riktning.

– Vi på Hagmans Tak är otroligt glada över att vara en del av Örebros tillväxt! Vi har insett att det finns ett omfattande behov av att byta ut och rusta upp – ett uppdrag som vi nu genomför åt bland annat ÖrebroBostäder AB på flera bostadsområden i Örebro. Det känns fantastiskt att kunna påverka miljön och framtiden, avslutar Patrik.