Hagmans Tak Mälardalen AB utför löpande arbeten och entreprenader på Västmanlands läns största sjukhus

Med en kapacitet på närmare 300 vårdplatser utgör Västmanlands sjukhus Västerås det största sjukhuset i länet – en livsviktig funktion för området. Sjukhuset är i behov av en omfattande upprustning och underhåll som klarar framtidens utmaningar, något som kräver god samverkan mellan flera olika yrkesgrupper. På uppdrag av Region Västmanland finns Hagmans Tak Mälardalen AB på plats som ramavtalsentreprenör och utför omläggning av taken på utvalda byggnader. Ett arbete med fokus på hållbarhet.

Framtidens byggnader kräver kvalitativa material
Att arbeta med kvalitativa material är en självklarhet för Hagmans Tak. Så är även att ligga i framkant och därav har de ett avtal med Nordic WaterProofing (Mataki) på tätskiktsmaterial. Hagmans Tak arbetar med hållbarhet och funktion på flera olika vis i projektet på Västerås sjukhus, exempelvis vid ombyggnaden av bassängbyggnaden i Hus 84 där de använder FOAMGLAS® för första gången. Det är ett isoleringsmaterial som har överlägsen tryckhållfasthet, långvarig värmeisoleringsförmåga och garanterad vatten- och diffusionstäthet.

– Det finns många fördelar med att använda FOAMGLAS® vid isolering av ljusa byggnader med hög luftfuktighet och högt ångtyck som det blir i t.ex. badhus och ishallar. Strukturen består av slutna glasceller som fungerar vattenavvisande och är därmed perfekt för fuktsäkra tak – oavsett årstid och månad. Dessutom klarar materialet av att stå emot tung belastning och minimerar risken för kondensering som kan orsaka mögel. FOAM-glas har även väldigt goda egenskaper som brandskydd. Produkten lämpar sig väl för innergårdar och p-däck där tung trafik kan förekomma berättar, Håkan Bolander, vd för Hagmans Tak Mälardalen AB.

Kombination av erfarenhet och kompetens
Moderna takomläggningar i den här omfattningen kräver bred kompetens och gedigen erfarenhet inom branschen. Projektet innefattar 800 kvadratmeter och genomförs i två olika etapper. Vid Västerås sjukhus finns en helikopterplatta som behöver finnas med i åtanke, såväl vid planering som utförande.

– Med tanke på att det är en generalentreprenad samordnar och leder vi denna typ av projekt som är i behov av samverkan mellan flera yrkesgrupper. Det effektiviserar arbetet för beställaren och skapar en större helhet på plats. Vi på Hagmans Tak Mälardalen är mycket glada över att kunna bidra i det viktiga arbetet med att rusta upp sjukhuset och ser fram emot att se slutresultatet med det nya materialet, avslutar Håkan Bolander.