Hagmans Tak i samarbete med Mataki

Vi på Hagmans Tak, en av landets största takentreprenörer, har valt Mataki som exklusiv leverantör av tätskiktssystem. Båda företagen ser goda tillväxtmöjligheter till följd av det nya avtalet.

Hagmans Tak består av åtta lokala entreprenadföretag som tillsammans har 100 anställda takmontörer och omsätter cirka 200 miljoner kronor årligen. Nytt för i år är att gruppen gör gemensamma inköp genom det samägda bolaget Totaltak Sverige AB, som tecknade tätskiktsavtalet med Mataki.

Avtalet slöts den 1 december 2015 och gäller tills vidare. Det innebär att Hagmans Tak enbart kommer att använda tätskiktsprodukter från Mataki i fortsättningen.