Hagmans Tak lägger nytt tak på Nordens största brf – Masthugget i Göteborg!

Under våren påbörjade vi på Hagmans Tak Göteborg omläggningen vid Bostadsrättsföreningen Masthugget på uppdrag av generalentreprenören Fastighetsbyggen i Väst AB. Projektet består av 21 byggnader med en yta på omkring 23 000 kvm och det förväntas vara färdigställt våren 2024. Takomläggningen är en del av en omfattande upprustning av byggnaderna inom bostadsrättsföreningen.

Tätskikten på samtliga byggnader är i behov av renovering och Fastighetsbyggen i Väst AB är generalentreprenör för projektet. Projektet påbörjades våren 2023 med att ställning och säkerhetsräcken monterades, därefter lyftes materialet upp med hjälp av en kranbil.

– Det är ett av våra största projekt på länge! Vi monterar nytt tätskikt och förbereder för kommande installation av solceller. Utöver det monterar vi nya takluckor och nya brunnar. De har varit underdimensionerade tidigare och nu ersätts de med rätt mått, berättar Kalle Larsson, projektledare på Hagmans Tak Göteborg.

 
Arbetet är som alltid väderberoende och den första tiden kantades av regn, för att sedan ersättas av hettande sommarvärme. Trots detta arbetar montörerna på i den snabba takt som projektet kräver för att ligga med i tidsplanen. Arbetet utförs i samarbete med Promea Plåtslageri AB och vi tackar entreprenören och beställaren för ett fint samarbete!