Hagmans Tak är HBV-leverantör av Tak och takrenoveringar

HBV har nyligen slutfört upphandlingen av Tak och takrenoveringar. Hagmans Tak är en av de valda leverantörerna och rangordnad som nummer ett i följande län: Stockholms län, Uppsala län, Örebro län, Värmlands län, Blekinge län och Skåne län. Avtalstiden började gälla den 1 januari 2020.

– Ramavtalet innefattar förmånliga priser och avropsberättigande är de kommuner och kommunala bolag som är medlemmar i respektive kommun. Det omfattar närmare 360 kommunala bostadsbolag. Avropsberättigade är även underföretag till respektive bostadsbolag där kommunens övriga fastigheter ingår om man anmält det. Det här är ett fördelaktigt avtal och en förenkling för våra befintliga och potentiella kunder som är medlemmar i HBV, säger Mats Kias, VD Hagmans Tak Sverige AB.

Hagmans Tak är således HBV-leverantör av tak och tätskiktsarbete för låglutande tak.

– Vi har arbetat med tätskikt på låglutande yttertak i över 60 år. Våra takmontörer är rutinerade yrkesmän som med vakna ögon och gedigna erfarenheter löser problem för fastighetsägare och förvaltare. Det gör att vi kan erbjuda en helhetslösning, avslutar Mats.

 

Om HBV
HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. De genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med drygt 180 ramavtal hjälper de dagligen sina medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

Läs mer om upphandlingen kring tak här; https://www.hbv.se/nyheter/aktuellt/nytt-ramavtal-tak-och-takrenoveringar/