Generationsskifte på Hagmans Tak Mitt AB

Hagmans Tak Mitt AB genomgår ett generationsskifte och Patrik Junghagen blir ansiktet utåt för bolaget från och med december 2019. Patrik har valt att behålla tidigare ägaren Mats Kias som VD och mentor under en tid framöver.

– Det känns oerhört bra att Patrik tar över stafettpinnen och jag kommer att finnas vid hans sida under loppets gång. Det ska bli roligt att se hur han kommer förbättra och utveckla verksamheten, berättar Mats.

Patrik Junghagen inledde sin yrkeskarriär som takmontör hos en annan takentreprenör och efter några års erfarenhet valde han att börja på Hagmans Tak Mitt AB. Redan på anställningsintervjun visade han intresse för att klättra i organisationen. För Hagmans Tak Mitt AB var det helt rätt i tiden då det fanns planer på ett generationsskifte.

Patrik fick snabbt förtroendet att ta rollen som projektledare och hans vilja att ta över ägandet i framtiden visades tydligt. Eftersom företaget också kände att det här var rätt startades en mer konkret process med att inventera behovet av utbildning för Patrik samt skapa ekonomiska resurser för att han på sikt skulle kunna ta över ägandet av Hagmans Tak Mitt AB.

Patrik har genomgått de utbildningar som krävs för ta över ägandet och tack vare hans fokus, engagemang och kompetens kan vi tryggt lämna över till honom. Nu är tiden inne och i december byter Hagmans Tak Mitt AB ägare, och spännande tider väntar för Patrik. Han kommer vara ansiktet utåt för bolaget och genom fortsatt fokus på medarbetarskap och nära kundrelationer vill han driva företaget framåt.

Vid frågor, kontakta Hagmans Tak Mitt AB.