Generationsskifte på Hagmans Tak Mälardalen AB

Hösten på Hagmans Tak Mälardalen AB inleds med nyheter! Patrik Junghagen och Adam Dunberg tar över stafettpinnen i samband med ett generationsskifte på företaget. Deras vision är dels att förvalta det som redan finns uppbyggt, dels att expandera verksamheten i framtiden. Den tidigare ägaren Håkan Bolander kommer fortsätta fungera som en trygg partner i arbetet.

– Det känns otroligt roligt att jag och Adam får möjlighet att göra det här tillsammans! Vi ser fram emot att förvalta det som Håkan har byggt upp med Hagmans Tak Mälardalen AB, och därför känns det tryggt att ha honom kvar som mentor i bolaget. Generationsskiftet kommer inte att innebära några organisatoriska förändringar, förutom att Adam kommer in och tar sig an rollen som projektledare och på sikt platschef!, berättar Patrik. 

Adams bakgrund och erfarenhet vilar på en stadig grund som utbildad byggingenjör och han kommer senast från en mångårig roll som arbetsledare på NCC. Kompetens som kommer att kunna bidra till positiv utveckling för företaget i stort. 

– Jag tror att jag kan bidra med mycket när det kommer till att leda och driva större projekt. Det handlar till exempel om att tillföra en mer komplex projektstruktur in i takbranschen. Det har dessutom varit en dröm sedan länge att starta upp något eget, så när den här möjligheten med Patrik dök upp kändes det helt rätt att köra!, berättar Adam. 

Det hela blev klart under sommaren och efter en tid av pappaledighet är det nu dags för Adam att ta klivet in som entreprenör. Till en början väntar en upplärningsperiod där Håkan kommer att driva verksamheten samtidigt som Adam får möjligheten att sätta sig in i alla processer. Även Patrik kommer att fungera som ett bollplank och en resurs för dem båda vid sidan av att han driver Hagmans Tak Mitt AB – ytterligare en trygghet att luta sig mot. 

– Jag känner mig trygg inför framtiden och tycker att vi har hittat en fantastiskt bra plan för den här generationsväxlingen. Det är ett skifte som kommer att gynna såväl medarbetare som kunder. Jag försvinner inte direkt utan kommer finnas kvar inom organisationen så länge som det behövs för att stötta Adam och Patrik i deras arbete. De kommer att göra det strålande bra och jag önskar dem all lycka till med utvecklingen av företaget!, berättar Håkan.


– Vi är spända på det kommande arbetet och att kunna sätta vår egen prägel på det här bolaget. Det ska bli intressant att se över marknaden som finns i området, träffa nya potentiella kunder och starta upp betydelsefulla projekt hos befintliga kunder. Vi är ytterst måna om att försäkra de arbetstillfällen som redan finns och se till att det finns en ljus framtid för Hagmans Tak i den specifika regionen!, avslutar Patrik.