Från tegel till tätskikt – långsiktiga tak för väder och vind

Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1954 är Hagmans Tak proffs på tätskikt. I vintras arbetade Hagmans Tak Norr AB med ett projekt i Sundsvall, där fastigheter på omkring 2 000 kvadratmeter rustades upp. Projektet syftade till att öka byggnadens taksäkerhet och hållbarhet – genom renovering från tegel till tätskikt.

– Byggnaderna i det här området är geografiskt utsatta för nordostlig vind och väderförhållanden som kräver slitstarka material. Husen har sedan tidigare ett flertal rökskador på grund av hård vind och snö som har kommit in under taket. Därför genomförde vi en renovering till tätskikt som håller tätt och är mer hållbart i det långa loppet!, berättar Stefan, vd på Hagmans Tak Norr.

Tätskikt för längre hållbarhet

Arbetet innefattade flera olika hus som var i behov av nytt tak. I projektet ingick bland annat upphöjning av takluckor, reparation av sönderfrusen tegelfasad och omläggning. Takluckorna höjs på husen i samband med ny- eller omläggning av tätskikt – allt för att efterleva de riktlinjer och krav som finns för tätskiktsgaranti. Det är en av flera viktiga delar i arbetet med att skapa hållbara tak för framtiden.