Ett serviceavtal istället för akuta åtgärder

Varför inte satsa på ett kontinuerligt underhåll i form av ett serviceavtal i stället för akuta åtgärder? Det blir både billigare i längden och lättare att planera inför de insatser som behöver genomföras på ert tak.