Entreprenad

Hagmans Tak är din totala
tätskiktsentreprenör

 

Hagmans Tak står för välplanerade projekt, en tydlig tidsplan, hög kvalitet, rutinerade yrkesmän och punktlig leverans. Som komplett takentreprenör kan vi erbjuda helhetslösningar inom allt från tätskikt och utemiljöer till plåtarbeten. Lokala avvikelser kan förekomma, kontakta närmaste kontor vid intresse!

Helhetslösningar

Vår entreprenadavdelning utför helhetslösningar för tätskikts-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi utför takomläggningar, reparationer, underhåll samt takmålningar av alla slag. Vi utför även ombyggnationer av sargar och takluckor.

Begär offert

Är taket på er fastighet i behov av renovering?
Vi inspekterar dina tak och och föreslår en åtgärdsplan helt baserat efter underlagets förutsättningar.